سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی حسن پور – فوق لیسانس هیدروژئولوژی از دانشگاه تبریز
فیروزه میرحیدری – فوق لیسانس هیدروژئولوژی از دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – استادیار دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز
هادی طهماسبی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

محدوده مطالعاتی شبستر قسمتی از حوضه آبریز دریاچه ارومیه است که در قسمت شمالی آن قرار گرفته و دارای وسعتی بالغ بر ۱۲۹۳ کیلومتر مربع می‌باشد. با توجه به شرایط حاکم و حاصلخیزی دشت، این منطقه به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی استان آذربایجان شرقی به شمار می‌آید که عمده منبع تامین کننده آب کشاورزی آن نیز منابع زیرزمینی می‌باشد. طی سالهای اخیر به دلیل کاهش نزولات جوی و نیز افزایش برداشت بی‌رویه از آبهای زیرزمینی از طریق چاههای بهره‌برداری افت شدیدی در سطح آب زیرزمینی ایجاد شده که نتیجه آن اعلان حالت ممنوعه برای دشت از لحاظ حفر و بهره‌برداری از منابع جدید آب زیرزمینی بوده است. لذا در این تحقیق مطالعه کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تهیه مدل ریاضی آبخوان با استفاده از نرم‌افزار V.modflow.به عنوان ابزاری کارآمد جهت ارزیابی هیدروژئولوژیکی و شناخت بهتر آبخوان و در راستای آن مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی، مورد تاکید قرار گرفته است. با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی، زمین شناسی، هیدرولوژیکی و هیدرودینامیکی آبخوان، مدل تفهیمی آبخوان داشت شبستری تهیه و مدل ریاضی آن برای یک دوره یکساله از مهرماه ۷۳ تا مهرماه ۷۴ با ۴ پریود و ۱۲ گام اجرا و واسنجی شده است. صحت سنجی اولیه مدل نشان داد که ترکیب پارامترهای بکار رفته جهت واسنجی مدل مناسب نبوده و مدل از قطعیت خوبی برخوردار نیست که دلیل اصلی آن عدم قطعیت داده های ورودی به مدل تشخیص داده شد. به همین جهت راهکارهایی از جمله برآورد قابلیت انتقال و هدایت هیدرولیکی از طریق آزمایش ظرفیت ویژه و نیز انتخاب یک استراتژی اعتباری مناسب، اصلاح شرایط مرزی و تعیین دقیق‌تر منابع تغذیه و تخلیه کننده آبخوان در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.