سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
حامد اسدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه دامغان
هاجر حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد تهران شمال
الهه رضوی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد تهران شمال
علی ارومیه ای – استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:
تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی توده سنگ در پروژه های عمرانی از قبیل فضاهای زیزمینی، سدها، پی ها و پایداری شیب ها که با سنگ سروکار دارند از اهمیت چشم گیری برخوردار است. ارائه دقیق پارامترهای ژئومکانیکی نظیر مقاومت فشاری و مدول تغییر شکل سنگ، ازنقطه نظر طراحیها نقش بسزایی دارد. ارزیابی این پارامترها اغلب هزینه بر،وقت گیر و بعضاً به لحاظ اجرایی مشکل است و ارائه معیاری برای تخمین مناسب آن ها میتواند در راستای تعداد، نوع آزمایش ها و صحت سنجی نتایج راهگشا باشد. در این تحقیق خصوصیات فیزیکی، مکانیکی، دینامیکی و دوا مداری سه نوع سنگ شامل سنگ آهک، انیدریت و مارن و عوامل زمی نشناسی کنترل کننده تغییرات آ نها، در ساختگاه سد کنجانچم شهرستان مهران واقع در استان ایلام ارزیابی و تجزیه و تحلیل می گردد