سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نعیم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
عباس عباس زاده شهری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

در این مطالعه منطقه تربت حیدریه واقع در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرارگرفت . این منطقه در شمال شرق ایران و در ناحیه کپه داغ قرار دارد . واقع شدن در پهنه کپه داغ و همینطور مهاجرت زمین لرزه ها به سمت جنوب استان ،اهمیت مطالعه این منطقه را بیش از پیش نمایان می کند . گسلهای این من طقه عمدتاً جوان،فعال و با ساز و کار امتداد لغز می با شند که حجم بالای تخریب زلزله،توأ م با شکستگی های سطحی را در پی خواهد داشت . ارزیابی خطر به روش قطعی صورت گرفت و گسل با بالاترین پتانسیل لرزه خیزی در جنوب شرق تربت حیدریه شناسائی شد . مقایسه مناط قی که در آنها وقوع زلزله ثبت شده است، زلزله های تاریخی احتمال میرود و مناطق با ریسک بالا که طی محاسبات شناخته شد،حاکی از عدم تطابق این دو منطقه بر یکدیگر می باشد و این امرگویای بالا بودن ریسک زلزله در مناطقی است که تا کنون فعالیت ثبت شده چشمگیری نداشته است . از منظر دیگر وجود ساختار های متراکم گسل های کوتاه ( شبکه های زهکشی ) و حدوث زمین لرزه های متعدد و مهم در آنها حاکی از فعالیت بالا و احتمال تشکیل گسلهای بزرگتر از به همپیوستن آنها وپیچیدگی این مناطق می باشد