سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جعفر مهدوی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت درسوانح طبیعی – دانشگاه تهران
صادق پرتانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا نیک صفت – مدرس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

سوانح و بلایا درحقیقت رخدادهایی طبیعی یا انسان ساخت هستند که به دلیل بروز ناگهانی از دایره ی کنترل بشر خارج شده و با توجه به پتانسیل ویرانی موجب بروز خسارات جانی و مالی می شوند. سیل از مهمترین این سوانح می باشند که نسبت به زمین لرزه قابلیت مدییت بیشتری را پیش از وقوع دارد. از طرفی جمع اندیشی و تبادل نظر و ارایه ایده ها در جهت حلچالش های صنعت آب کشورخصوصا مقوله سیل بسیار حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه فواید بسیار زیاد حریم و بستر رودخانه ها و نقش حیاتی آن در زندگی باعث شده تا بشر از دیرباز خسارات سیل را بپذیرد، لذا موضوع مدیریت سوانح طبیعی بویژه مبحث سیل از جایگاه خاصی برخوردار است. با توجه به وجود گسل های فعال در منطقه ی مورد مطالعه و قرار گرفتن محور سد شفارود در محدوده ی بین گسل آستارا و شالم، محور سد دارای خرد شدگی شدیدی به ویژه در دامنه ی چپ خود می باشد، به نحوی که باعث یک زمین لغزش در اینمحدوده گردیده است. خردشدگی وهوازدگی ایجاد شده در اثر این فرایند میزان پایداری توده ی سنگی را در دامنه ی چپ، بسیار کاهش داده است و یک خطر بالقوه زمین لغزش بهداخل دریاچه ی سد را ایجاد کرده است. لذا بررسی این فاجعه از اهمیت بالایی برخوردار است . در این مقاله با بررسی ساختگاه سد شفارود ومطالعه سوابق سوانح طبیعی در منطقهو ارزیابی خسارات احتمالی وارده، طرح های مدیریت بحران، کنترل هوشمند و سیستم های هشدار مورد بررسی قرار گرفته و با ارایه آنالیز اقتصادی – زیست محیطی، برنامه هایی درچند سطح کیفی و کمی جهت بهینه سازی مدیریتب حران در منطقه پیشنهاد شده است.