سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان طاهری – دانشجویکارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محمود علی اف خضرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
چنگیز دهقانیان – دانشیار دانشگاه تهران
علیرضا صبور روح اقدم – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در روش PEN/C/B تخلیه الکتریکی در اطراف نمونه کاری باعث ایجادمحیط گازی یونیزه اشباع و یا پلاسما اطراف کاتد می شود ذرات ایجاد شده در محیط پلاسما شامل نیتروژن ، کربن و بور بوده که سطح نمونه را بمباران کرده و باعث ایجاد لایه های نفوذی در داخل قطعه کار می شود اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی EIS یک روش الکتروشیمیایی است که در ان یک پتانیسل با دامنه تغییرات کم اعمال می شود و جریان عکس العمل آن اندازه گیری م شود و با استفاده از رابطه بین ولتاژ و جریان می توان در خصوص سرعت خوردگی و یا دیگر عوامل الکتروشیمیایی قضاوت کرد به منظور درک بهتر خواص الکتروشیمیایی و خوردگی فولاد H13 پوشش داده شده توسط فرایند PEN/C/B ازمایش پلاریزاسیون خطی PDS نیز برروی نمونه ها انجام شد. مطالعات الکتروشیمیایی و خوردگی فولادهای مورد عملیات قرارگرفته و با روش PEN/C/B در محلول ۳/۵% کلرور سدیم توسط اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی EIS و پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک PDS انجام شد.