سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرنوش شعرباف – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق فرایند ARB روی مس خالص تا ۱۰ سیکل انجام شد . تغییرات ریزساختاری حین فرایند ARB توسط TEM و روشEBSD شده از آزمایش کشش تک محوری استفاده شد . نتایج ARB مورد بررسی قرار گرفت . برای بررسی خواص مکانیکی ورق های مسنشان داد که در مراحل اولیة فرایند، ساختار لایه ای موازی با جهت نورد بوجود آمد . با افزایش کرنش در اثر وقوع تبلور مجدد پیوسته، ساختاری متشکل از دانه هایی با اندازه دانة کمتر از ۱۰۰ نانومتر حاصل شد . همچنین پس از ۱۰ سیکل استحکام ورق ها حدود ۲ برابر مقدار اولیه افزایش یافت . نتایج حاکی از تطابق تغییرات خواص مکانیکی حین فرایند ARB با تغییرات ریزساختاری بود .