سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد احمدی شکوه – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
هنگامه کشاورز –

چکیده:

همانطوریکه می دانیم پیش بینی داده های خروجی منابع تصویر متحرک از اهمیت زیادی در طراحی شبکه های مخابراتی برخورداراست. این داده ها ماهیتی تصادفی از خود نشان می دهند، لذا در انتخاب مدلی مناسب جهت پیش بینی آنها، بررسی پیش بینی پذیری نقش مهمی خواهد داشت . یکی از روشهای موثر در بررسی پیش بینی پذیری استفاده از ارزیابی خودهمانندی داده های سری زمانی فرآیند مورد بررسی است . در این مقاله، جهت ارزیابی خودهمانندی داده های خروجی منابع ویدئوMPEG از بزرگترین نمای لیاپانوف استفاده شده است . با اعمال این آزمون روی نمونه های مختلفی از داده های خروجی منابع ویدئویی، میزان آشوبناکی داده ها و میانگین دوره گردش تناوب الگو که بیانگر زمان تاثیر یک داده برای پیش بینی آینده می باشد و برای انتخاب درجه مدل پیشگو مفید است، معرفی شده است