سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ندا دریس – دانشجوی کارشناسی ارشد، بازرسی فنی دانشگاه صنعت نفت آبادان
مریم برناک – کارشناس، مهندسی نفت مجتمع گاز پارس جنوبی

چکیده:

روش الگوی میدان الکتریکی یک روش غیر مخرب برای بازرسی، نظارت و ردیابی خوردگی، حفرهها، ترکها و س ایش در تجهیزات مختلف مانند مخازن، لوله ها، زانوییها، خطوط لوله زیرزمینی، خطوط لوله زیردریایی، مخازن تحت فشار، اتصالات و جوش هاست. در این روش پین های حسگر بر سطح موردنظر قرار می گیرند و میزان ولتاژ حاصله از جریان القایی را اندازه گیری میکنند. میزان ولتاژ حاصله رابطه مستقیمی با مقاومت الکتریکی سازه دارد. در ادامه با استفاده از اطلاعات به دست آمده، نمودار گرافیکی رسم میشود که بیانگر شدت و موقعیت خوردگی میباشد.از این روش میتوان در در نواحیای که به علت شکل هندسی پیچیده (مانند بخشهای شکل) استفاده از اولتراسونیک یا رادیوگرافی مشکل است، دیوارههای نازک یا در دماهای بالا استفاده کرد. همچنین این روش در شرایط مختلف کاری، بهره برداری و محیطی مانند زیر خاک، زیر دریا، در حضور بخارات گرم، تجهیزات تحت فشار و در دماهای مختلف، قابل استفاده است.