سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش سیستم های اطلاعات مکانی ۸۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر پیوندی – کارشناس اداره نظارت و کنترل نقشه برداری هوایی سازمان نقشه برداری کشو
محمد سرپولکی – معاون فنی سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

دستیابی به هماهنگی و همکاری بیشتر کشورهای اروپایی در جهت تولید اطلاعات مکانی مرجع و در نهایت رسیدن به ایجاد ساخت داده های مکانی اروپا، از جمله اهدافی بوده است که اتحادیه اروپایی در زمینه علوم ژئوماتیک بدنبال آن بوده است. برای این منظور ارزیابی جامعی از وضعیت تولید داده های مرجع مکانی در کشورهای مختلف اروپایی صورت گرفت. این بررسی در چهار شاخه اصلی مجموعه داده های توپوگررافی، پایگاه داده های کاداستر، مدلهای ارتفاعی رقومی زمین و تصاویر هوایی قائم انجامشده و وضعیت فعلی هر یک از کشورها در زمینه تولید این محصولات مشخص شد تا برنامنه ریزیهای لازم برای اقدامات آتی صورت پذیرد. در این مقاله ضمن مطالعه نتایج حاصل از این بررسی اطلاعات مشابه مربوط به وضعیت تولید اطلاعات مکانی مرجع در ایران نیز استخراج و به اطلاعات سایر کشورها اضافه شد تا با مقایسه به ارزیابی مناسبی از وضع کنونی کشور در این زمینه دست یابیم.