سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان پوربهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

سازه های بتنی که بطور دائم در معرض عوامل طبیعی قرار دارند، ممکن است دچارخوردگی آرماتورها شوند. این خودرگی میتواند توسط عوامل مختلفی ایجاد شود. ورود کلریدها به بتن یکی از عوامل اصلی خوردگی بوده و می تواند موجب خرابی اعضای بتنی گردد. در این مقاله، با استفاده از یک مدل ریاضی برای تخمین نرخ خوردگی در شرایط مختلف محیطی، به بررسی اثر خوردگی ایجاد شده توسط یونهای کلرید بر ظرفیت باربری یک تیر ستون بتن مسلح پرداخته شده است. نتایج حاصل که بصورت رسم منحنی های ظرفیت باربری کاهش یافته به ظرفیت باربری اولیه در طول زمان ارائه شده است. بخوبی دلایل عمر کوتاه سازه های بتنی در محیط های دریایی را نشان میدهد. با استفاده از مدلهای معرفی شده می توان ضمن تخمین عمر مفید اعضای بتنی، انجامبازرسی های فنی و تعمیرات دوره ای را برنامه ریزی نمود.