سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد شنبه دستجردی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
احمد مختاری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محمود متین – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

انباشتگی عناصر سنگین در خاک و گیاهان در محیط زیست از نظر سلامت انسان و سایر موجودات زنده بسیار مهم وضروری است. بدین منظور برای ارزیابی درجه آلودگی گیاهان مرتعی و پالایش خاکهای آلوده به سرب جایگاهی با درجه آلودگی شدید در معدن سرب و روی باما در دامنه ایرانکوه اصفهان انتخاب گردید. بیست و سه گونه گیاهی از سیزده خانواده گیاهی انتخاب و اندام هوایی و زیر زمینی آنها از نظر زیست انباشتگی عنصر سرب و فاکتور انتقال این عنصر مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج نشان داد که گونه های گیاهی ابنوس استلاتا، اکانتولیمون و آستاراگالوس گلوکانتوس به ترتیب ۲۲۵/۳ , ۸۳/۴ , ۱۷۷/۶ میلی گرم بر کیلوگرم) بیشترین زیست انباشتگی و همچنین فاکتور انتقال ۳/۳۴ , ۳/۵۴ , ۴/۸۴ را در بین گونه های گیاهی مورد مطالعه نشان داده و گونه هایی مناسب جهت پالایش خاکهای آلوده به عنصر سرب می باشند که می توانند توصیه گردند