سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حکمت اله اینانلوشاه وردلی – دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار، دانشگاه صنایع و معادن، واحد البرز

چکیده:
امروزه در صنایع کشور به ویژه در صنعت استراتژیک برق با پیشرفت تکنولوژی درسطوح مختلف وهمچنین ضرورت استفاده از تکنولوژیهای مدرن نیاز به ارزیابی بلوغ اجرایی جهت شناخت میزان توانایی اجرایی به خصوص در زمینه مدیریت استراتژیک با توجه به استراتژیک بودن خدمات برق الزامی به نظر می رسد. ارزیابی بلوغ اجرایی با استفاده از مدل پنج وجهی با عنوان پنج اصل یا اصول سازمان های استراتژی محور .۴(SFO) انجام می شود. در این مقاله سعی می شود با استفاده از مدل ارزیابی بلوغ اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز را با استفاده از اصول سازمان های استراتژی محور (SFO) در پنج وجه مورد بررسی و تحلیل قرارداد. این مدل با پنج اصل با استفاده از پرسشنامه با ۸۲ سئوال سطح بلوغ اجرایی سازمان را مورد بررسی قرار می دهدو در نهایت بلوغ اجرایی، شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با میانگین ۴٫۴ از ۰۱ بدست می آید