سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید کریمی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدسعید سیف – دانشیار

چکیده:

درحوضچه های کشش کوچک به دلیل محدودیت ابعادی حوضچه و به تبع آن مدل، آزمایش ها اغلب در اعداد رینولدز پایین و رژیم جریان لایه ای انجام می شود. در چنین شرایطی ممنتوم جریان کم بوده و احتمال وقوع جدایش درجریان زیاد است که این مساله باعث تفاوت رفتار جریان اطراف مدل با کشتی واقعی خواهد شد. بنابراین مسئله اجتناب ناپذیر در آزمایش مدل اثر مقیاس (scale effect) است که این تاثیر در حوضچه های کوچک ممکن است بیشتر باشد. برای تصحیح نتایج در تمامی حوضچه های کشش از ضرایب اصلاح اثر مقیاس استفاده می شود و مقاله حاضر نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده روی مدل یک شناور فرآورده بر (Product Carrier) 35000 تنی است که به سفارش شرکت ملی نفتکش ایران NIOC با طراحی شرکت کره ای (KOMAC) و توسط شرکت ایزایکو (ISOICO) در حال ساخت می باشد. آزمایش ها با استفاده از مغشوش کننده (Turbulence Simulator) جریان و بدون آن انجام گردیده و روشهایی برای تصحیح نتایج تست مدل ارائه شده است.