سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بشیر رکنی دیلمی – کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مهندسین مشاور قدس
پرویز ضیاییان فیروزآبادی – استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
منوچهر فرج زاده اصل – استادیار گروه سنجش از دورو GIS ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مدل رقومی ارتفاع (DEM) را به بیانی ساده می توان یک نقشه رقومی دانست که حاوی ارتفاع تمام نقاط تحت پوشش خود است . با توجه به خطاهای موجود در تولید DEM با استفاده از روش های دیگر ، استفاده از تصاویر ماهواره ای روش نوینی است که می تواند مدل رقومی ارتفاع با دقت بالا را ایجاد کند . در این مقاله از تصاویر ASTER جهت تولید DEM استفاده شده است . منطقه مورد مطالعه شهرستان فسا از توابع استان فارس می باشد . روش مورد استفاده در تولید DEM روش تطابق یابی ( ضریب همبستگی عرضی ) بر اساس درجات خاکستری پیکسل های تصویر می باشد . نکته ای که در تولید DEM از تصاویر ماهواره ای نقش مهمی ایفا می کند تعداد و پراکنش GCP و TP می باشد . دقت ارتفاعی برای DEM حاصله از ASTER دراین مطالعه۲۶/۴ ± به دست آمده است . نتایج RMSEZ در مناطق دشتی و کوهستانی نشان داد که دقت DEM در مناطق دشتی کمتر می باشد . همچنین در مناطق با شیب زیاد و در محل درز و شکاف ها روش تطابق یابی خوب عمل نکرده و اختلاف ارتفاع بسیار زیاد است .