سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا ابراهیمی – دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد
محمدحسن عباسی – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دقت تقریب کوتز درفرن در محاسبه پارامترهای سینتیکی واکنشهای غیرهمدما بررسی شد. بدین منظور منحنیهای TG با مکانیزم های متفاوت در سرعتهای گرم شدن مختلف شبیه سازی گردید نتایج نشان داد که تقریب کوتز – ردفرن در تشخیص اینکه مکانیزم واکنش ساده است یا پیچیده روش مناسبی است ولی پارامترهای سینتیکی محاسبه شده به این روش دقت کافی را ندارند. بررسی این روش نشان داد که میزان خطای تقریب کوتز – ردفرن در محاسبه انرژی اکتیواسیون برای مدلهای در نظر گرفته شده ۲/۷ – ۱۵/۶ می باشد