سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد زارع – بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز
عزت ا… رئیسی – بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز
محمد خلجی – بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از روشهای مفید جهت کسب اطلاع از میزان دقت پیش بینی مدلهای ریاضی خصوصا مدلهای عددی مقایسه نتایج حاصل از اجرای آنها در یک منطقه است. درمطالعه کنونی نتایج حاصل از دو مدل که یکی آنهاتوسط زارع خوشنامی (۱۳۷۳) و دیگری به نام مدل PLASM (Paul & Heijde, 1990) در این تحقیق در تحقیق در منطقه حفر واقع در استان فارس بکار گرفته شده است و بت همدیگر مقایسه شده است.
به دلیل یکسانبودن روش حل معادلات تفاضل متناهی، منبع اطلاعاتی و همچنین فرضیات در نظر گرفته شده برای اجرای دو مدل ، نتایج حاصل از دو مدل درمرحله تعیین صحت شباهت زیادی با همدیگر دارند. از طرفی به دلیل متفاوت بودن ورودیهای در نظر گرفته شده برای دو مدل نتایج حاصل از پیش بینی های دراز مدت صورت گرفته توسط دو مدل در کل منطقه اختلافاتی را نشان میدهند. این اختلاف در نقاط خاصی از آبخوان که تحت بهره برداری بیشتری هستند بصورت معناداری بیشتر می باشد.
مقایسه دو مدل نشان داد که هرچند استفاده از مدلهای ریاضی کامپیوتری بر اساس روش شبیه سازی می تواند بعنوان وسیله مناسبی جهت مطالعه منابع آب و پیش بینی نتایج اعمال استراتژیهای مختلف معرفی شود ولی استفاده از آنها بایستی توام با احتیاط زیاد باشد.