سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منوچهر فتحی مقدم – استادیارگروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهیدچمران
رضا حسینی –

چکیده:

سادگی، عدم نیاز به تکنولوژی پیچیده در بهره بردار ی، و حداقل آلودگی برای محیط زیست از مزایای غیر قابل اغماض بهره برداری از انرژی لایزال باد میباشد. در همین رابطه نقشه ها و اطلاعات سرعت و جهت باد در نقاط مختلف خوزستان واستان کهگیلویه و بویر احمر توسط شرکت لامایر آلمان با استفاده از نرم افزارWis-Iran برای سازمان آب و برق خوزستان تهیه شده است . از آنجائیکه این اطلاعات نقش مهمی در برنامه ریزی بهره برداری از انرژی باد دراستانهای فوق دارد ، در این تحقیق اطلاعات خروجی از این نرم افزار با داده های با دسنجی محلی در بعضی از ایستگاههای بادسنجی خوزستان مقایسه شده است . از طرف دیگر نقشه های فوق با نقشه های مشابه موجود در سازمان انرژیهای نو مقایسه گردیده است . هیچکدام از این اطلاعات با یکدیگر همخانی نداشته و برنامه ریزی براساس نقشه های فوق نیاز به مطالعات و تحقیقات مشابه در سطح وسیعتر دارد.