سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهروز روزبهانی – شرکت منیران
داریوش معدنیان – شرکت منیران
رضا دشتی – شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

چکیده:

حفظ قابلیت اطمینان شبکه یکی از اهداف کلی شرکتهای توزیع جهت کاهش انرژی توزیع نشده و افزایش سطح رضایت مشترکین می باشد تجهیزات منصوبه جدیدازجمله شنالایزر،نشانگرخطا،رله های ثانویه و … هرکدام به همین منظور تهیه ،خریداری و نصب شده است .ارزیابی این تجهیزات ازلحاظ عملکرد وبهره برداری پتانسیل هریک را برای رسیدن به اهداف اولیه بیشترنمایان می کند.دراین مقاله بابررسی شش فیدرنمونه درشرکت توزیع شمالغرب تهران میزان بهره وری و کآرایی نشانگرخطا مورد مطالعه قرارگرفته است .