سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهروز روزبهانی –
داریوش معدنیان –
رضا دشتی –

چکیده:

حفظ قابلیت اطمینان شبکه یکی از اهداف کلی شرکته ای توزیع جهت کاهش انرژی توزیع نشده و افزایش سطح رضایت مشترکین می باشد . تجهیزات منصوبه جدید از ج مله ریکلوزر ، سکشن الایزر ، نشانگر خطا ، رله های ثانویه و … هر کدام به همین منظور تهیه ، خریداری و نصب شده است . ارزیابی این تجهیزات از لحاظ عملکرد و بهره برداری پتانسیل هر یک را برای رسیدن به اهداف اولیه بیشتر نمایان می کند . در این مقاله با بررسی شش فیدر نمونه در شرکت توزیع شمالغرب تهران میزان بهره وری و کارآیی نشانگر خطا مورد مطالعه قرار گرفته است .