سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نقدعلی حسین زاده – استادیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زل

چکیده:

دو ساختمان بتنی مسلح خسارت دیده در زلزله ۵ دیماه ۱۳۸۲ با بزرگی Mw6.5 برای ارزیابی دقیق به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی انتخاب شده است. ساختمانهای منتخب دارای ارتفاع ۳ و۴ طبقه بوده و در فاصله حدود ۵ کیلومتری مرکز زلزله و در محدوده شهرستان بم قرار دارند. شتابنگاشت ثبت شده این زلزله در ایستگاه فرمانداری شهرستان بم با حداکثر شتاب افقی معادل ۰٫۷۶g در جهت شرقی- غربی به عنوان رکورد ورودی زلزله به ساختمانهای منتخب جهت تحلیل دینامیکی آنها در نظر گرفته شده است. تحلیل دینامیکی غیرخطی برای بررسی علل خسارت و همین طور بررسی قابلیت روشهای تحلیل دینامیکی غیرخطی و فرضیات مدلسازی جهت برآورد خسارات لرزه ای انتخاب شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساختمانهای مورد مطالعه با خسارات متوسط هدف اصلی استاندارد ۲۸۰۰ زلزله ایران مبتنی بر ایمنی جانی را تامین می نمایندو مقایسه تجربی و تحلیل نشان می دهد که نتایج نیروها و مراحل تشکیل مفصلهای پلاستیک به کمک مدل تحلیلی با نتایج تجربی زلزله تطابق خوبی دارد، ولی میزان تغییر مکانهای جانبی حاصل از مدل تحلیلی بیشتر از مقادیر تجربی بوده و چندان قابل اعتماد نمی باشند.