سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عین اله حسامی – عضو عیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علی بن جواد طالبی – عضو عیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
امین رضا جمشیدی – عضو عیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

مصرف بی رویه علف کش ها بروز مشکلات ناشی از کاربرد این سموم در سالهای اخیر و از طرفی اجتناب ناپذیر بودن نصرف این سموم باعث شده است تا بشر رویکرد جدیدی در استفاده از علف کش ها اتخاذ نماید. و تلاش بر آن است که با روش های مختلفی مانند کاهش مصرف آنها ارزیابی خطرات محیط زیست و انتخاب علف کش ها اتخاذ نمایدو تلاش بر آن است که با روش های مختلفی مانند کاهش مصرف آنها ارزیابی خطرات محیط زیست و انتخاب علف کش های کم مصرف و کم خطر مقدار کاربرد علف کش ها و پیامدهای سو محیط زیست محیطی علف کش ها کاهش یابد. به همین منظور علف کش ها سولفوررون در مقدارهای مختلف در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل آپیروس ۲۰ گرم در هکتار، آپیروس ۲۶ گرم در هکتار، آپیروس ۲۶ گرم در هکتار، آپیروس ۳۱ گرم در هکتار، سنکور(متریبوزین) ۲۰۰ گرم در هکتار قبل از سبز شدن، توفوردی ۱٫۵ لیتر در هکتار+ تاپیک ۰٫۷ کیلوگرم در هکتار، شوالیه ۳۵۰ گرم در هکتار، آسرت ۲ لیتر در هکتار، سنکور(متروبوزین) ۲۰۰ گرم در هکتار یعد از سبز شدن شاهد یا وجین شاهد بدون وجین بودند. پس از اعمال سم پاشی تعداد علف های هرز پهن بزرگ و باریک برگ شمارش گردید.