سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسرافیل لطف اللهی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ولی احمد سجادیان – شرآت نفت و گاز اروندان
حمید سلطانیان – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

پدیده دوپهن شدگی (Collapse) لوله های جداری و آستری نصب شده در بخش های نمکی چاه های نفت و گاز، از جمله مشکلات موجود در مناطق نفتی سراسر دنیا می باشد. این پدیده در بخش های نمکی، در سه چاه حفر شده در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران به وقوع پیوسته است. جهت پیش بینی علل وقوع دوپهن شدگی در چاه ها، سیستم دوغاب سیمان مورد استفاده در چاه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که به دلیل میزان بالای آب آزاد و ته نشینی
ذرات افزایه وزن افزا و به اصطلاح دوفاز شدن دوغاب، خواص رئولوژیکی دوغاب ها نا مناسب بوده و پوشش سیمانی قرار گرفته در فضای حلقوی پشت لوله های جداری از کیفیت نامناسبی برخوردار می باشد. لذا بخش های کم مقاومت غلاف سیمانی در پی فشار وارده از جانب سازند نمک پلاستیک، دچار شکست شده و احتمال وقوع دوپهن شدگی در آن بخش ها شدت یافته است. با اصلاح فرمولاسیون سیستم دوغاب سیمان یکی از چاه های مورد مطالعه، دوغاب همگنی حاصل گردید که سنگ سیمان حاصل از آن دارای مقاومت بالایی می باشد. جهت بهبود پارامترهای الاستیک سیمان اصلاح شده در راستای افزایش الاستیسیته سنگ سیمان (کاهش مدول یانگ به افزایش نسبت پواسون) به منظور جلوگیری از ایجاد بارهای نقطه ای وارده از جانب سازند نمکی و تبدیل آنها به نیروهای گسترده یکنواخت در طول ستون غلاف سیمانی، از افزایه الاستیک کننده جدیدی بهره گیری شد. نتایج آزمایش ها حاکی از آن است که با افزایش درصد افزایه الاستیک کننده، الاستیسیته سنگ سیمان افزایش می یابد.