سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدامین اصغری – کارشناس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر آریا الستی – مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده:

پارک های فناوری از حدود نیم قرن پیش مورد توجه قرار گرفته اند و در حال حاضر با توجه به بلوغ آنها، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری ایفای نقش می کنند. اما دیدگاه های سیساتگذاری نسبت به پارک متفاوت بوده و هر دیدگاه به صورت بارز یا بعد فناوری را مورد توجه قرار داده و یا بخشی از قابلیت های پارک فناوری در توسعه منطقه ای در نظر گرفته است. این مقاله دیدگاه سیاست گذاران در ایجاد پارک فناوری، در دو بعد توسعه فناوری و توسعه منطقه ای جمع بندی و انسجام یافته و در قالب مدل ارزیابی جذابیت بیان شده است. از مدل ارائه شده جهت ارزیابی دیدگاه سیاستگذاری و دو سازمان بین المللی یونیدو و اتحادیه اروپا بهره گرفته شده است که نتیجه ارزیابی نشان دهنده تفاوت دیدگاه این دو سازمان است. بر اساس این ارزیابی، سازمان یونیدو پارک های فناوری را تنها در راستای سیاست های توسعه فناوری می داند که می تواند سطوح مختلفی از سیاست های توسعه منطقه ای را هدف گیرد. اما اتحادیه اروپا مبنی بر تجربه پیشین سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان در بهره برداری از پارک های فناوری، سیاست های پارک فناوری را در راستای رفع نیازهای منطقه ای می داند که می تواند سیاست های تجاری و تولیدی را در برگیرد.