سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی خطیب – استادیار گروه زمین شناسی
ریچارد توماس والکر – بخش زمین شناسی دانشگاه آکسفورد انگلستان

چکیده:

گسل دشت بیاض در درازنای تاریخ فعالیت خود اشکال ریخت زمین ساختی بدیع و جالبی را بدست آورده است بررسی داده ها و شواهد ریخت زمین ساختی در تحلیل رفتار دیرینه لرزه زایی کمک شایانی می نمایند. در منطقه خیدبس رودخانه توسط گسل قطع و جابجاگردیده است جابجایی افقی چپگرد رودخانه به میزان ۴۷۰ متر اندازه گیری شده است. با توجه به اندازه گیری بیشترین مقدار جابجایی گسل دشت بیاض در خیدبس در زمین لرزه ۱۳۴۷/۶/۹ به مقدار ۳/۷۵ متر انتظار می رود که حداقل ۱۲۵ زمین لرزه با ویژگی زمین لرزه ۱۳۴۷/۶/۹ در اثر فعالیت گسل دشت بیاض رخ داده باشد.