سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حجت شاهوردی – دانشگاه صنعتی شریف – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
عباس کتابی – دانشگاه صنعتی شریف – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
علیمحمد رنجبر – دانشگاه صنعتی شریف – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

چکیده:

بهره برداری از سیستم قدرت همواره در شرایط نرمال نبوده و به علل گوناگون ممکن است وارد شرایط اضطراری و یا بحرانی گردد . در صورت فروپاشی قسمتی از شبکه و یا کل آن، سیستم بی برق شده و نیاز است تا در اسرع وقت به شرایط بهره برداری عادی برگردد . در زمان بازوصل سیستم قدرت، مسائل گوناگونی از قبیل اضافه ولتاژ ها، اضافه بار خطوط، نوسانات فرکانس و … مطرح می باشند که از میان آنها در این مقاله به دینامیک بلند مدت سیستم در هنگام بازوصل خواهیم پرداخت . در ابتدا پخش بار دینامیکی و مدل متناسب با رفتار بلند مدت اجزاء سیستم مورد بررسی قرار گرفته و سپس یک روش جدید برای تخمین پله های بار به منظور اضافه کردن به شبکه با در نظر گرفتن تغییرات مجاز فرکانس ارائه و بررسی می گردد . سرانجام سناریوی بازوصل با استفاده از قوانین موجود بر روی شبکه ۳۹ شینه New England پیاده شده و نتایج آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .