سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرناز ریاست – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عبدالرضا نصیرزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
احمد حاتمی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

به منظور تعیین پراکنش و شناسایی رویشگاه های جنس شنبلیله، در اوایل فصل رویش سال ۱۳۷۹ مسافرت هایی به نقاط مختلف استان فارس انجام شد. سپس در اواسط فصل رویش و در زمان گل دهی با مراجعه به رویشگاه ها، نمونه کامل گیاهی شامل ریشه، ساقه، برگ و گل تهیه و به روش های متداول در هر باریومها پرس و گونه ها بر اساس فلور ایرانیکا شناسایی شدند. همچنین از رویشگاه اطلاعاتی از قبیل ارتفاع محل از سطح دریا، شیب، نوع خاک و فاصله رویشگاه تا مرکز استان ثبت گردید. علاوه بر آن مطالعات فنولوژی شامل زمان ظهور گیاه در عرصه، زمان گلدهی، زمان تولید بذر و پایان چرخه زندگی هر گونه مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی های گیاه شناسی نشان دهنده وجود هشت گونه شنبلیله در ۴۰ رویشگاه بود که گونه T.elliptica چند ساله و گونه های T. prnneriana, T. monspelicaca, T. foenum graecum, T. stellate astrioles, T. uncata, T. anguina یکساله هستند. پراکنش گونه ها در کلیه مناطق استان از ارتفاع ۴۰۰ متر تا بیش از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا نشان دهنده قدرت سازگاری بسیار خوب آنها با شرایط متفاوت آب و هوایی استان فارس می باشد. چون گونه های فوق اکثراً از مناطق حفاظت شده موجود در سطح استان جمع آوری شده اند و در خارج از قرق ها به شدت مورد چرای دام ها قرار گرفته و به صورت لکه های بسیار کم رنگ دیده می شوند. بهتر است جهت رفع این فرسایش ژنتیکی تأمل بیشتری صورت پذیرد تا از انقراض این منابع جلوگیری به عمل آید.