سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمان افضل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
محمدرضا محوی – استادیار گروه مهندسی معدن دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

امروزه در کانسارهای فلزی برآورد ذخیره فلزات و عناصر ارزشمند همراه اهمیتی روزافزون یافته است . به صورتی که حتی می تواند باعث تغییراتی اساسی در طراحی معدن و برنامه استخراجی معدن بشود . تیتانتیوم به علت کاربرد فراوان در صنایع استراتژیک از جمله این عناصر می باشد . کانسارهای آهن منطقه بافق از جمله کانسارهایی هستند که دارای عناصر ارزشمندی همچون تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در آنها یافت می شود . در این مقاله با استفاده از نرم افزارهای مناسب توده شرقی کانسار آهن آنومالی شمالی منطقه بافق مدلسازی شده و ذخیره تیتانیوم در آن ارزیابی شده است . در ابتدا اطلاعات وارد و طبقه بندی شده و سپس مقاطع زمین شناسی تهیه شده اند . سپس به کمک نرم افزار Data Mine مدل هندسی توده تهیه شده و ذخیره تیتانیوم در آن برآورد شده است .