سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
مسعود منجزی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
حسین شهرابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن

چکیده:

ارزیابی ذخیره کانسارها یکی از مهمترین پارامترهای لازم برای طراحی معدن بوده و روشهای زیادی دراین خصوص توسعه یافته است دراین تحقیق ذخیره کانسار فسفات اسفوردی به کمک تحلیل های زمین آماری و با استفاده از نرم افزار Datamine انجام شده است. با استفاده از اطلاعات سطحی و زیرسطحی مدل هندسی کانسار تهیه شد سپس مدل بلوکی کانسار ساخته شد و با تخمین عیار هر بلوک ذخیره کانسار تعیین می گردد براساس نتایج این تحقیق میزان ذخیره کانسار اسفوردی برابر۱۶/۵ میلیون تن باعیار متوسط ۱۱/۴۴ درصد برآورد شده است مدلسازی و برآورد ذخیره مبنای لازم برای طراحی معدن را فراهم می نماید.