سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین
کامران جهانبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تخمین صحیح شکل، موقعیت ، اندازه و مشخصات کانسنگ به منظور برنامه ریزی مالی و تکنیکی معادن امری ضروری و حیاتی می باشد. از طریق مدل سازی شکل و خواص مواد موجود در ذخیره معدنی و نمایش نتایج آن در قالبی که به راحتی در دسترس مهندسین طراح معدن قرار بگیرد می توان این امر را محقق نمود. در این تحقیق ذخیره کانسار مس علی آباد یزد با استفاده از نرم افزار DATAMINE برآورد شده است بدین منظور مدل هندسی و عیاری برای هر سه زون لیچ، سوپرژن و هیپوژن به تفکیک ساخته شده و تناژ و عیار متوسط هر بخش محاسبه گردیده است. بر اساس نتایج بدست آمده با در نظر گرفتن عیار حد ۰/۱۵%، تناژ و عیار متوسط برای زون سوپرژن به ترتیب ۲۰ میلیون تن و ۰/۵۸۲% و برای زون هیپوژن ۵۶ میلیون تن و ۰/۲۵۶% برآورد شده است.