سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
غلام مرادی – استادیاردانشگاه تبریز
داود اسماعیل زاده – کارشناس ارشدمکانیک خاک و پی دانشگاه تبریز
یحیی احدی – مربی دانشگاه آزاداسلامی واحدبین المللی جلفا

چکیده:
خاک موجود درمناطق ساحلی و کویری عمدتا بصورت ماسه ریزبامشخصه های فیزیکی نامناسب و مقاومت پایین می باشد هنگام احداث پروژه های راه سازی دراین مناطق نیاز به بهبود این مشخصه ها می باشد این اصلاحات رامیتوان با افزودن موادی مانند سیمان و میکروسیلیس که به عنوان جایگزین بخشی ازسیمان می باشد انجام داد درتحقیق حاضر ماسه ریزبا نسبت های مختلف سیمان و میکروسیلیس تحت آزمایشات تراکم و مقاومت فشاری تک محوری قرارگرفته است بعدازانجام آزمایشات تاثیر این مواد برارتباط درصد CBR درنفوذهای ۲/۵و۵میلیمتر با مشخصه های فیزیکی مدول الاستسیته انرژی جذب شده مقاومت فشاری تک محوری وزن مخصوص خشک ماکزیمم مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشانگر ارتباط خطی درصد CBR با این پارامتر ها می باشد