سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مردعلی یوسف پور – استادیار دانشگاه سمنان
عبداله افشار – پروفسور دانشگاه صنعتی شریف
جیونگ چن – پروفسور دانشگاه سیچوان

چکیده:

دراین تحقیق روش رسوب الکتریکی برای ایجاد پوشش همزمان با یو سرامیک هیدروکسی آپاتیت و ذرات پلیمری پلی تترافلوئور اتیلن استفاده شد ابتدا قبل از اعمال پوشش هیدروکسی آپاتیت عملیات آماده سازی سطح تیتانیوم پولیش انجام گردید سپس شرایط بهینه برای اعمال پوشش رسوب الکتریکی هیدروکسی آپاتیت مورد مطالعه قرارگرفت اعمال پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت همراه با ذرات پلیمری از نمکهای کلسیم و فسفات از الکترولیت آبی همراه با فعال ساز سطحی CTAB ! PDDA به مقدار مشخص بطور جداگانه در شرایط بهینه اعمال پوشش هیدروکسی آپاتیت صورت گرفت همچنین بررسی های فوق درمخلوط محیط آب – اتانول واتانول انجام شد و نتایج بدست آمده درهر دو حالت حضور ذرات پلیمری را در پوشش هیدروکسی آپاتیت برروی تیتانیوم تایید نکرد.