سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حمیدرضا رحمانی – کارشناس ارشدمهندسی عمران مهندسین مشاورآزمون سازه کاسپین
علی اصغر میرقاسمی – استاددانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:
تراوش و جریان آب درخاک یکی ازمهمترین مسائل و عوامل موثردرطراحی سدهای خاکی می باشد روشهای مختلفی برای کنترل تراوش ازفونداسیون سدها وجوددارد یکی ازروشهای کنترل تراوش استفاده ازدیوارآب بند بتن پلاستیک می باشد باتوجه به اینکه درمحل اتصال دیوار آب بند به هسته گرادیان هیدرولیکی بالایی وجود دارد و همچنینبا گذشت زمان و فشاربیشتر خاکریز بالای دیوار نشست قابل ملاحظه ای درخوددیوار اتفاق می افتد احتمال وقوع ترک دردیوار نشت آب ووقوع پدیده فرسایش درمحل اتصال وجود دارد ازطرف دیگر به علت اختلاف مشخصات مصالح و سختی دیوار آب بند و هسته احتمال تمرکز تنش و رفتارتنش و کرنش متفاوت درمحل اتصال به خصوص درحالتدینامیکی وجود دارد هدف ازاین مقاله ارزیابی رفتاردینامیکی دیوار آب بندسدهای خاکی با اعماق نفوذمختلف درهسته رسی سد وتاثیر آن برطراحی سدهای خاکی است دراین مقاله ازنرم افزار PLAXISاستفاده شده است و سدگتوند علیا به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است