سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حمیدرضا رحمانی – کارشناس ارشدمهندسی عمران مهندسین مشاورآزمون سازه کاسپین
علی اصغر میرقاسمی – استاددانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:
دیوار آب بنددرسدهای خاکی باهسته رسی برروی پی نفوذپذیربرای جلوگیری ازنفوذآب درپی و تکیه گاه سد به کارمیرود نحوه اتصال این دوارباهسته رسی ازاهمیت بالایی برخوردار می باشد و یکی ازراه هی اتفاق نفوذدیواربه داخل هسته میباشد هدف ازاین مقاله ارزیابی رفتاردیوار آب بند سدهای خاکی درمرحله آبگیری اولیه با اعماق نفوذمختلف درهسته رسی سد و تاثیر آن برطراحی سدهای خاکی می باشد دراین مقاله ازنرم افزار ABAQUS استفاده شده است و سدگتوند علیا به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است