سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیدرضا بخشی – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علوم و صنایع دفاعی شاهین شهر اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – دانشکده مهندسی مواددانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ک.پ ۸۴۱۴۵
مهدی صالحی – دانشکده مهندسی مواددانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ک.پ ۸۴۱۴۵

چکیده:

دراین تحقیق به منظور ارزیابی خواص سایشی و اصطکاکی حاصل ازعملیات بروسیلیکونایزینگ همزمان بهینه روی فولاد و مقایسه آن درحالتهای مختلف عملیات حرارتی نمودارهای کاهش وزن برحسب مسافت دربارهای اعمالی مختلف برای نمونه های خام عملیات حرارتی شده کوئنچ و کوئنچ – تمپر و عملیات سطحی شده برونایزینگ و بروسیلیکونایزینگ بدست امد و درهرحالت ضریب اصطکاک و کاهش وزن سطح مقابل سایش نیز تعیین شد مشخص گردید که نمونه هایی که تحت فرایندهای مختلف اعم ازعملیات حرارتی و عملیات سطحی قرارگرفته اند رفتارتریبولوژیکی بهتری نسبت به نمونه های خام ازخود نشان میدهد اما با انجام عملیات سطحی بروی نمونه های فولادی نرخ سایش و ضریب اصطکاک بطور محسوسی کاهش می یابد