سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار عربانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
اکبر خداپرست حقی – دانشیار گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی دانشگاه گیلان
هادی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

از آنجا که کاهش وزن مصالح سازه ای به کاهش سربارهای وارد بر اجزای سازه ای و در نتیجه کاهش سطح مقطع المانها وهزینه های اجرایی می انجامد، لذا در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققین به استفاده از بتن سبک در صنعت ساختمان، راه سازی و راه آهن معطوف شده است . بتن سبک از ترکیب سنگدانه های معمولی با سنگدانه های سبک و با نسبت لازم جهت رسیدن به وزن مخصوص معین ساخته می شود. این پژوهش کاربرد دانه های پلی است ایرن منبسط شده (EPS)به عنوان سنگدانه ی سبک و میکروسیلیس به عنوان مصالح اضافی چسباننده در بتن سبک را مورد بررسی قرار می دهد . هدف اصلی از این پژوهش بررسی مقاومت و دوام بتنهای EPSاست . برای این منظور بتنهای سبک با سه نوع پلی استای رن با اندازه دانه و وزن مخصوص های مختلف و درصدهای مختلف میکروسیلیس طراحی و ساخته شده اند و مورد آزمایشهای مقاومت فشاری و مقاومت کششی در آزمایش شکست برزیلی قرار داده شده اند .همچنین برای بررسی کیفیت مخلوطها از آزمایش جذب استفاده شده است . نتایج حاصل از این پ ژوهش بیانگر آن است که بتن های حاوی EPSدر مقایسه سایر بتنهای سبک دارای مقاومت فشاری نسبتاً بالایی هستند و میزان انعطاف پذیری و کارآیی آنها مناسب است . همچنین این بتن ها از کیفیت مناسبی در برابر حمله یونهای مهاجم حتی در درصدهای پایین میکروسیلیس برخوردار هستند.