سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین حاجی نظری – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
محمود منیرواقفی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفیزاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش اثر عملیات نیتراسیون پلاسمایی بر رفتار تربیولوژی رینگ های پیستون از جنس چدن خاکستری مورد ارزیابی قرار گرفته است . به این منظور رینگ ها پس از نمونه سازی تحت اتمسفر گازی حاوی (در متن اصلی موجود می باشد) در دمای ۵۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۸ ساعت تحت عملیات نیتراسیون پلاسمایی قرار گرفتند . ارزیابی ساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبش ی و شناسایی فازها با استفاده از پراش پرتو ایکس انجام شد . در نهایت رفتار سایشی نمونه ها توسط آزمون سایش رفت و برگشتی متناسب با پروفیل حرکتی رینگ پیستون در بوش مورد مطالعه قرار گرفت .چنا نکه از نتایج پژوهش بر می آید نیتراسیون پلاسمایی را می توان به عنوان یکی از گزینه های مطرح برای مقاله سازی رینگ های پیستون به شمار آورد . سایش کم این نمونه و نیز جفت سایشی آن به دلیل افزایش سختی سطح و مقاومت سایشی در نتیجه بمباران سطح توسط نیتروژن یونیزه شده و نفوذ آن، رسوب ذرات بسیار ریز نیترید و ایجاد تنش های فشاری در لایه های سطحی است . در حالی که مطالعات گذشته نشان می دهد مکانیزم سایش چسبان به عنوان یکی از مکانیزم های اصلی تخریب در رینگ های پیستون است، مقاومت به سایش چسبان به عنوان یکی از مزایای استفاده از این تکنیک در مقاوم سازی و بهبود رفتار تربیولوژیکی رینگ های پیسنون چدنی به شمار می آید.