سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بنیامین یارمند – دانشجوی دکتری، پژوهشگاه مواد و انرژی
فخرالدین اشرفی زاده – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش برای ایجاد پوشش های روانکار جامد از ایندیم و سرب روی نمونه های فولادی استفاده شد. پوشش دهی به روش رسوب فیزیکی بخار (PVD) و توسط فرآیندهای تبخیر در خلاء و رسوب یونی صورت گرفت و رفتار تریبولوژیکی پوشش ها با استفاده از آزمون پین روی دیسک ارزیابی شد. نتایج آزمایشها نشان داد که پوشش های ایجاد شده باعث کاهش ضریب اصطکاک تا کمتر از ۰/۱ می شوند ودر این بین پوشش های رسوب یپنی روانکاری و عمر سایشی بیشتری نسبت به پوششهای تبخیر در خلاء از خود نشان می دهند. پوششهای ایندیم به دلیل برش آسان ضریب اصطکاک کمتری ایجاد می کنند اما عمر سایشی آنها نسبت به سرب کوتاه تر است. علاوه بر ایندیم و سرب، پوششهای آلیاژی In-30%Pb ،In-10%Pb و In-50%Pb به روش رسوب یونی ایجاد شدند که مشخص شد خواص روانکاری و سایشی آنها بین پوشش های ایندیم و سرب خالص قرار دارد.