سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
بهزاد بخشی – دانشجووی کارشناسی ارشد عمران-راه و ترابری دانشگاه گیلان
مهیار عریانی – استاد گروه عمران عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده:
در سالهای اخیر تحقیقات زیادی به منظور ارزیابی اثر خرده لاستیک بر خصوصیات دینامیکی و عملکرد مکانیکی مخلوط های آسفالتی گرم صورت گرفته است در این تحقیقات بهبود رفتار مخلوط های آسفالت لاستیکی در مقایسه با آسفالت متداول از نظر خستگی، عملکرد شیارشدگی، مقاومت لغزشی، ترک های انعکاسی در روکش ها و آلودگی صوتی مورد ارزیابی قرار گرفته است پدیده خزش یکی از مهمترین خرابی های است که در طی عمر مفید روسازی های آسفالتی رخ می دهد تست ویل تراک یکی از کاربردی ترین آزمایشاتی است که بر روی نمونه های آسفالتی به پدیده خزش در مخلوط های آسفالت لاستیکی می باشد به منظور دستیابی به این هدف، نرم افزار آباکوس مورد استفاده قرار گرفته و خروجی های آن با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیدند نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل ارائه شده به طور کامل قادر به توصیف رفتار خزشی مخلوط های آسفالت لاستیکی می باشد