سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا گردانی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
رضا شجاع رضوی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
محمد کرمی نژاد – بخش مهندسی متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی صارمی – بخش مهندسی متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق سطح آلیاژ آلومینیوم ۳۵۶ با استفاده از پوشش الکترولس نیکل -فسفر به کمک یک لیزر پالسی Nd:YAG تحت عملیات آلیاژسازی سطحی لیزری قرار گرفت . در بهترین شرایط عملیاتی (ضخامت پوشش اولیه : ۱۸ میکرون، انرژی خروجی لیزر ۴۰۰ میلی ژول، سرعت حرکت پرتو لیزر ۳۷ میلیمتر بر دقیقه و دبی خروجی گاز محافظ ۵ لیتر بر دقیقه )، یک پیوند م تالورژیکی مناسبی بین لایه آلیاژی شده و زمینه آلومینیومی ایجاد شد . ریزساختار، ترکیب شیمیایی و تعیین فازهای موجود در لایه آلیاژی شده با استفاده از میکروسکوپ نوری، الکترونی روبشی و آنالیز تفرق اشعه (XRD) X مورد بررسی قرار گرفت. همچنین رفتار خوردگی لایه آلیاژی شده در محلول ۳/۵% کلرید سدیم با استفاده از روش الکتروشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج نشان داد که پس از عملیات سطحی لیزری لایه آلیاژی شده دارای یک ریزساختار دندریتی و حاوی ترکیبات بین فلزی نیکل آلومینیومی است . همچنین نتایج آزمون خوردگی نشان داد که پتانسیل های خوردگی و حفره دار شدن لایه آلیاژی شده از مقادیر نجیب تری نسبت به آلیاژ و پوشش خام قبل از عملیات لیزری برخوردار است . همچنین سرعت خوردگی پس از عملیات لیزری نسبت به حالت قبل از آن از مقادیر کمتری برخوردار است.