سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا شجاع رضوی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
غلامرضا گردانی – کارشناس ارشد و محقق دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصف
بهزاد نظری – مربی مرکز آموزشی و تحقیقاتی شیمی کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصف
مهدی صالحی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق نیتراسیون سطحی لیزری الیاژ Ti-6Al-4Vتوسط تابش پرتو لیزر پالسی Nd:YAG و دمش همزمان گاز نیتروژن انجام شد. ارزیابی ریزساختار و فازهای تشکیل شده در ناحیه ذوب لیزری توسط میکروسکوپ های نوری الکترونی روبشی و آنالیزهای XRD,XPS,EDS انجام شد. همچنین رفتار خوردگی نمونه ها توسط آزمونهای پلاریزاسیون تافل و سیکلی در محلول ۲ مولار اسید کلریدریک مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که ساختار سطح نمونه ها شامل یک لایه نیترید تیتانیم پیوسته به همراه دندریتهای TiN می باشد همچنین وجود این لایه به همراه یک لایه رویین TiN x O yمقاومت به خوردگی مناسبی را برای آلیاژ تیتانیمی ایجاد کرده و مقاومت به حفره دار شدن نمونه ها را نیز حفظ می کند.