سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود عطاپور – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
محمدحسین فتحی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
مرتضی شمعانیان – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

آلیاژ Ti6Al4V به دلیل داشتن مجموعه ای از خواص منحصر به فرد نظیر نسبت استحکام به وزن بالا، چقرمگی خوب و مقاومت خوردگی عالی به عنوان یک گزینه جذاب در صنایع مختلف مطرح شده است فرایند جوشکاری ترجیحی و متداول برای الیاژهای تیتانیم، فرایند جوشکاری قوس الکترود با گاز محافظ است . ویژگی عمده منطقه جوش آلیاژهای آلفا – بتای تیتانیم ، درشت شدن قابل توجه دانه های بتا است که رفتار خوردگی آن را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. دراین پژوهش بااستفاده از فرایند جوشکاری قوس – الکترود با گاز محافظ اتصال مناسبی بین ورقهایی از آلیاژ Ti6Al4V ایجاد کرده و سپس به ارزیابی رفتار خوردگی منطقه جوش با استفاده از آزمون پتانسیودینامیکی پرداخته شده است. مطالعات ریزساختاری شامل متالوگرافی بوسیله میکروسکوپ نوری و فازیابی بوسیله آنالیز اشعه ایکس روی نمونه ها انجام گرفت نتایج آزمونهای متالوگرافی و خوردگی نشان داد که به علت درشت شدن دانه های فلز جوش و افزایش فصل مشترک ها نرخ خوردگی فلز جوش به شدت کاهش یافته است.