سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احسان محمدی زهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
رسول آقاجانی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه صنعتی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد، دانشگاه صنعتی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین بیات – شرکت منشور صنعت پارس، شهرک علمی و تحقیقاتی اصهان

چکیده:

حضور گاز H2S دز کنار نفت خام و فرآورده های نفتی باعث ایجاد شرایط کاملا مساعد جهت ایجاد خسارات هیدروژنی به ورت ترک خوردگی در خطوط لوله و مخازن نگهداری از جنس فولاد API می شوند. در این پژوهش رفتار خوردگی ومقاومت به ترک هیدروژنی در سه گروه فولاد API-X52 ،API-X42 و API-X65 مربوط به لوله های درز دار که در خطوط انتقال گاز طبیعی استفاده شده بود مورد بررسی قرار گرفت. نمونه از محل درز جوش، منطقه متاثر از حرارت و فلز پایه تهیه شد. با توجه به خطرات استفاده از گاز H2S در آزمون خوردگی، جهت انجام این آزمون به جای دمش گاز H2S که در استاندارد NACE TM 0284-96 اشاره شده است، یون تیوسولفات با غلظت ۰/۰۰۱ مولار به محلول اضافه گرید . میزان هیدروژن نفوذپذیر در نمونه ها به روش جابجایی گلیسیرین اندازه گیری شد. بعد از انجام آزمون خوردگی در محلول تیوسولفات نمونه ها مقطع زده شد و سطح مقطع به منظوز بررسی ایجاد ترک هیدروژنی بعد از غوطه وری توسط میکروسکوپ نوری بررسی گردیدند.
نتایج نشان داد که فولاد API-X65 نسبت به سایر گریدهای این فولاد دارای میزان هیدروژن نفوذپذیر و سرعت خوردکی بیشتری بود. در این گرید بعد از آزمون غوطه وری ترک هایی در نواحی فلز پایه و جوش مشاهده شد. در دو گرید دیگر نیز ترک هایی در ناحیه جوش مشاهده شد.