سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود علی اف خضرایی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور روح اقدم – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرآیند نیتروژن- کربن دهی بر روی فولاد ۳۱۶L توسط روشی جدید به نام الکترولیز پلاسمایی انجام شد. در طی این فرآیند نمونه های فولادی در داخل محلول اشباعی از نیتروژن و کربن قرار گرفته و به کاتد متصل می شوند. با اعمال ولتاژهای نسبتا بالا سطح قطعه در معرض فرآیند سطحی نیتروکربوراسیون قرار می گیرد. رفتار سایش Abrasive نمونه های سخت شده به صورت تر مورد بررسی قرار گرفت. شماتیک دستگاه مورد استفاده و نحوه قرار گیری نمونه ها در داخل دستگاه آورده شده است. برای بررسی های جنبی از آنالیز تصویری و SEM و XRD استفاده شد و ریز ساختار نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. دستیابی یه نقطه بهینه مقاومت در برابر سایش نمونه های نیتروژن- کربن دهی شده، از نظر فاکتورهای مختلف موثر بر فرآیند سخت کاری مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه مشخص شد که مقاومت به سایش فولاد ضد زنگ، پس از نیتروژن- کربن دهی پلاسمایی الکترولیتی بستگی زیادی به ولتاژ اعمالی حین فرآیند و زمان عملیات دارد. تاثیر فازهای بوجود آمده در اثر اعمال این فرآیند بر روی مقاومت به سایش نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتند و بر اساس نتایج بدست آمده مکانیزم سایش نمونه ها پیشنهاد شد.