سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مریم داعی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان
روح الله امیرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه اصفهان
حسین تاجمیر ریاحی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:
برای داشتن سازه مقاوم دربرابرانفجار بتن نسبت به فولاد این مزیت رادارد که دربرابر آتش سوزی و نفوذترکش مقاومت بالاتری دارد ولی ضعف بتن درتحمل بارهای کششی و شکل پذیری نسبتا پایین آن ازمعایب آن است که به خصوص دربرابربارهای دینامیکی و تنشهای موضعی ناشی ازانفجارنومد پیدا میکند برای کاهش این معایب ایده استفاده ازمقاطع مرکب فولادی و بتنی موردتوجه قرارگرفته است دراین مقاله به بررسی میزان تاثیر غلاف فولادی دربهبود رفتارستونهای بتنی و همچنین تاثیر استفاده ازپوسته بتن مسلح برای ستونهای فولادی بال پهن تحت بارانفجار پرداخته میشود بدین منظور بااستفاده ازنرم افزار اجزا محدود رفتارستونهای مرکب تحت بارانفجار باانجام آنالیز دینامیکی غیرخطی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است نتایج بدست آمده نشان میدهد که استفاده ازستون مرکب درافزایش مقاومت ازنظر اقتصادی به صرفه میباشد