سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد صفایی راد – کارشناس ارشد شرکت فولاد مبارکه اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی مواد
سیدمرتضی نوایی – کارشناس ارشد شرکت فولادمبارکه اصفهان

چکیده:

شکل پذیری ورق های فولادی گالوانیزه تولیدی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان به کمک آزمون کشش تک محوری و رسم منحنی های حد شک لپذیری مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی تاثیر حضور پوشش گالوانیزه بر سطح و تاثیر آن بر شک لپذیری محصولات تولیدی بوده است. برای هر گروه از نمونه ها علاوه بر محاسبه مقادیر درصد ازدیاد طول کل، توان کارسختی، ناهمسانگردی، استحکام تسلیم و استحکام کششی با استفاده از آزمون کشش تک محوری، نمودارهای حد شکل پذیری نیز بدست آمد. نتایج بدست آمده از مقایسه رفتار شک لپذیری ورق در شرایط پوش شدار و بدون پوشش نشان می دهد که در حقیقت پوشش بر میزان سیلان فلز در سطوح قالب تاثی رگذار است، بنابراین خاصیت روانکاری پوشش گالوانیزه در مقایسه با فولاد بدون پوشش باعث افزایش سطح نمودار حد شک لدهی شده است. وجود لایه پوشش گالوانیزه با ضخامت مناسب در شرایط درون قالب می تواند به دلیل خاصیت روانکاری پوشش،موجب بهبود شک لپذیری گردد، ولی خواص مکانیکی فولادهای گالوانیزه شده در نتیجه افزایش ضخامت پوشش، به دلیل تشکیل لایه آلیاژی ترد و شکننده بین پوشش روی و فولاد زیرلایه کاهش می یابد. از این رو باید از ضخامت بیش از حد پوشش جلوگیری نمود