سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر ابریشم فروشان اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد زمان کبیر – دانشیار گروه سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پانلهای پیش ساخته متشکل از دو لایه بتن مسلح شده و یک هسته عایق پلی استایرن با ضخامتهای مختلف برای تامین ویژگیهای مورد نیاز می باشد. شبکه های مفتولی تقویت کننده، برای اطمینان از استحکام مکانیکی بالایپانلها توسط خرپاهای قطری به طور مناسبی به هم جوش شده اند. این پانلها می تواند به جای دیوارهای اجری، سفالی پیش ساخته و یا دیوارهای بااسکلت فلزی – بتنی استفاده شود. این پانل سیستم ساختمانی مناسب برای کف، سقف و بام می باشد و در ساختمانهای تا چهار طبقه (طبق آخرین آزمایش دانشگاه امیرکبیر) بدون اسکلت و در ساختمانهای بلند تر به صورت مختلط با سیستم قاب بتنی یا فلزی قابل اسستفاده است. با توجه به تاریخچه تحقیقات یکی ازمواردی که کمتر بدان پرداخته شده رفتار لرزه ای سیستم ترکیبی قاب خمشی فولادی با این پانلها با سایر سیستمهای سازه ای مانند قابهای ساختمانی میباشد. در این مقاله رفتار این دیوارها در اندرکنش با قاب خمشی فولادی کوتاه مرتبه در حالات وجد فاصله و عدم فاصله بین قاب ودیوار تحت بارگذاری استاتیکی دوره ای مورد تحلیل قرار گرفته است. در پایان نتیجه می شود که ظرفیت باربری این سیستم ترکیبی نسبت به حالت قاب تنها افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و همچنین با توجه به افزای سختی و مقاومت حانبی سازه در حالت ترکیبی، استفاده از این پانلها درتقویت قابهای فولادی کوتاه مرتبه روش مناسبی می باشد. تحلیلهای عددی به کمک نرم افزار Perform انجام شده است.