سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمزه شکیب – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی زلزله
مالک مختاری – کارشناس ارشد مهندسی سازه وزارت آموزش و پرورش تهران

چکیده:

این مطالعه رفتار لرزه ای تونل با پوشش بتن آرمه را تحت تاثیر زلزله و به صورت پارامتریک بررسی می کند. رفتار لرزه ای تونل در مقطع عرضی توسط نرم افزار CA2 که یک برنامه تفاضل محدود صریح است بررسی می شود. پارامترهای مورد مطالعه، سرعت برشی خاک اطراف سازه تونل ضخامت پوشش قطر خارجی پوشش و درصد میرایی خاک اطراف سازه تونل می باشد. مولفه افقی شتابنگاشت زلزله آببر به صورت یک موج برشی که به سمت سطح زمین انتشار می یابد بر مدلها اعمال می شود از مقایسه نیروهای ایجاد شده در پوشش تونل در حالت دینامیکی و استاتیکی حساسیت سازه تونل به نیروهای لرزه ای مشخص می شود نتایج نشان می دهد که با افزایش سرعت برشی خاک اطراف سازه تونل نیروی محوری نیروی برشی وممان خمشی در پوشش تونل در حالت دینامیکی با شدت بیشتری تشدید می شوند و در نظر گرفتن تاثیر و طراحی لرزه ای اهمیت بیشتری می یابد.