سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان سیدی حسینی نیا – کارشناس ژئوتکنیک، مهندسین مشاور ساحل، دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
حمید علی الهی – کارشناس ژئوتکنیک، مهندسین مشاور ساحل، دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشگ

چکیده:

دیوارهای وزنی بلوکی از جمله سازه های خاکی مرسوم در ساخت اسکله های دریایی می باشد . ار این نوع اسکله در ساخت برخی از پست اسکله های بندر پتروشیمی استفاده شده است . در این مقاله، به چگونگی ارزیابی رفتار این نوع دیوارها در شرایط وقوع زلزله به مطالعه موردی پست اسکل ه ۱۱ این بندر پرداخته شده است . در این راستا، از دو روش تعادل حدی و روش عددی اجزای محدود بهره گرفته شده است . همچنین با توجه به اهمیت این سازه، این تحلیل ها در دو سطح مختلف زلزله بر مبنای "طراحی بر اساس عملکرد " انجام گردیده است . مقایسه نتایج حاصل از این دو روش، نشان دهنده تطابق نسبتا خوب میان این دو روش می باشد. همچنین با درنظرگرفتن نکات آیین نامه های مختلف و ارضا کردن شرایط بیان شده در آنها، می توان گفت که مقطع طراحی شده در برابر زلزله پایدار بوده و عملکرد قابل قبولی خواهد داشت.