سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید پور امینیان – کارشناس ارشد سازه ، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ، تبریز

چکیده:

با توجه به توزیع و میزان پراکندگی آثارتاریخی دراستان های کشور مشاهده میشود که استان آذربایجان شرقی با اختصاص سهم ۳٫۶ درصدی ازکل آثار تاریخی کشور یکی از استانهای تاریخی کشور است . ازطرفی رویداد زمین لرزه های قبلی درآذربایجان و روندقرارگیری خطواره های ساختاری جنبا درمنطقه نمایانگرپهنه ای بسیارلرزه خیزاست که هرلحظه احتمال وقوع زمین لرزه ای ویرانگر درآن وجود دارد .لذا با توجه به وجود گسل های متعدد دراین استان و همچنین اهمیت این بنا ازلحاظ تاریخی ،فرهنگی و گردشگری آسیب شناسی و مقاوم سازی این بناها را اجتناب ناپذیر میسازد .دراین مقاله با مدلسازی عددی تعدادی ازمهمترین بناهای تاریخی استان به بررسی رفتار و استقامت این بناها دربرابر زلزله متحمل پرداخته شده است .