سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهرداد احمدی شیروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی روزبهان ساری
مبین افضلی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سید محسن واعظ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:
اگرچه تاثیر عواملی همچون هندسه و خصوصیات مکانیکی، بر پاسخ لرزه ای عوارض توپوگرافی مورد بررسی قرار گرفته است اما هنوز تحقیق جامعی برروی حساسیت پاسخ یاد شده به عواملی همچون میرائی مصالح محیط وحضور ناهمواری ها در کنار یکدیگر انجام نشده است در این پژوهش بااستفاده از روش اجزای مرزی ویسکوز الاستیک در حوزهزمان، رفتار لرزه ای تپه های نیم سینوسی دوگانه بدون فاصله با نسبت شکل و ضرایب میرایی مختلف در برابر امواج مهاجم قائم P مورد مطالعه حساسیت سنجی قرار خواهد گرفت نتایج ارائه شده در فضای فرکانس به روشنی وابستگی بزرگنمایی نقاط مختلف تپه به عوامل فوق الذکر را نشان می دهد در خاتمه، جداولی ارائه می شوند که میتوانند، با برآورد بزرگنمایی متوسط تپه های دوبعدی نیم سینوسی، در تکمیل و تدقیق مطالعات ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای مورد ا ستفاده قرار گیرند